Ryper i fjellet 30x40
på 4 cm lerret. Olje, 2022.
Oppdrag.