Magiske Universet 80x100 cm, 4cm dybde
Akryl på lin, 2020.
I privat eie.