Kjell Vegard 50 år, 2020,
40x50, olje på lerret
I privat eie.