Ut av mørket, 40x100,
olje på lerret, 2016
I privat eie.